Uitnodiging dinsdag 7 juni ALV

Beste ouders en leden,

Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor de jaarvergadering op dinsdag 7 juni a.s. om 20.00 uur in de Hoefslag. Ook onze leden van boven de 18 jaar zijn van harte welkom

Ingesloten de Agenda. Na de ledenvergadering willen we graag aan alle ouders van onze nieuwe leden uitleg geven over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Graag afmelden indien verhinderd.
Namens bestuur DV Dancing Kids
Linda Damen