Wisseling van dansseizoen

Het seizoen is weer begonnen en terwijl we nog even stiekem terugkijken op een heel succesvol seizoen zijn we ons ook weer aan het richten op het nieuwe dansseizoen. Het dansjaar 2015-2016 gaat als zeer succesvol en bijzonder de geschiedenisboeken in. Met de prachtige resultaten die boven verwachting waren en hebben we laten zien hoe hard er gewerkt was. Maar ook tijdens het Eurodance 2016 zagen wij alle vrijwillige handen weer wapperen en nog meer mensen die van buiten de vereniging kwamen helpen. DV Dancing Kids heeft een behoorlijk steentje bijgedragen, wij zijn dan ook trots op de saamhorigheid die wij met onze vrijwilligers, sponsoren en alle belangstellenden hebben mogen ervaren.
Op de receptie op 21 mei in Zaal De Hoefslag werden alle kampioenen nog eens gehuldigd en gefeliciteerd. Waarna op het vrijwilligersfeest, georganiseerd door de organisatie van Eurodance 2016, nog met 130 vrijwilligers teruggeblikt werd op een prachtig Europees Kampioenschap 2016, met muziek en een barbecue werd het seizoen nu echt feestelijk afgesloten.

In de maand mei worden de groepsindelingen bekeken en gaan we vooruit blikken op een nieuw dansseizoen. Intussen wensen wij iedereen weer een goed dansseizoen, gezelligheid en sportiviteit.

Het bestuur.