Huishoudelijk reglement

Versie 20180519
Hier lees je het huishoudelijk reglement

 1. ALGEMEEN

Dance Team Nistelrode is aangesloten bij de Nederlandse Danssport Organisatie (N.D.O.) en is gebonden aan hun huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement.

De dansbond werkt met vier leeftijdscategorieën te weten:

– miniorenklasse t/m 8 jaar

– juniorenklasse 5 t/m 11 jaar

– jeugdklasse 12 t/m 15 jaar

– hoofdklasse 16 jaar en ouder

Alleen bij de minioren mogen geen oudere leden zitten, voor de rest van de categorieën geldt dat de bepalingsdatum 1 juli van het lopende jaar is. Word je vóór 1 juli 9 jaar dan hoor je dus bij de junioren enz. In iedere groep tot 12 personen mogen er 3 personen van een hogere leeftijdscategorie meedansen. In groepen vanaf 12 personen mogen er 4 personen van een hogere leeftijdscategorie meedoen. In de jeugdklasse mag men met junioren, jeugd en hoofdklasse tezamen dansen met maar maximaal 3 hoofdklassers. Als laatste wordt nog de volgende regel toegepast: kinderen uit de juniorenklasse mogen niet mee dansen in de hoofdklasse en kinderen uit de hoofdklasse mogen niet mee dansen in de juniorenklasse.

 1. DANCE TEAM NISTELRODE

Dance Team Nistelrode staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 5 jarige leeftijd kan men zich aanmelden als lid. Vooraf heeft men de mogelijkheid om twee gratis lessen bij te wonen. Bij de inschrijving is van ieder kind een pasfoto en een kopie van de I.D. kaart of paspoort nodig voor aanvraag van een persoonlijke danspas bij de NDO. Wij kennen bij onze vereniging vier soorten dansen:

 • Garde (dit is de basis voor alle leden)
 • Mars
 • Show Modern
 • Show Karakter

De vereniging kent gewone leden, ereleden en adviseurs. Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de verenging, zulks ter beoordeling van het bestuur of op de voordracht van de algemene ledenvergadering.

Een adviseur kan door het bestuur aan het bestuur toegevoegd worden echter zonder bestuurlijk stemrecht. De adviseur moet wel de goedkeuring van de algemene ledenvergadering krijgen.

 1. HET BESTUUR

Het bestuur komt 1 keer per maand bij elkaar voor een bestuursvergadering. Minstens eenmaal per jaar zal het bestuur een algemene ledenvergadering uitschrijven. In deze vergadering legt het bestuur zijn jaarverslag en financieel verslag (loopt van 01 januari tot en met 31 december) voor aan de leden. De stukken worden door het bestuur ondertekend en zijn vooraf door een kascontrole commissie, bestaande uit minimaal twee personen, doorgenomen en zij brengen advies uit. Deze kascontrole commissie wordt benoemd door de algemene vergadering voor twee jaar. Ieder jaar is het langst zittende commissielid aftredend.

 1. CONTRIBUTIE

De hoogte van de contributie wordt in een algemene ledenvergadering vastgesteld.

Vanaf het seizoen 2018-2019 geldt de volgende contributie:
1 groepsdans €160,00
2 groepsdansen €200,00
3 groepsdansen €220,00
Extra kosten voor solo of duo (per persoon) €175,00

Vanaf het seizoen 2020-2021 zullen de volgende tarieven gelden:
1 groepsdans €180,00
2 groepsdansen € 220,00
3 groepsdansen € 235,00
Voor solo of duo (per persoon) zijn de extra kosten € 225,00

 • Voor leden woonachtig buiten Bernheze €35,00 verhoging van de contributie, omdat zij geen subsidie krijgen van de gemeente Bernheze
 • Solo’s betalen zelf voor ieder toernooi dat ze zijn ingeschreven en meegeloot de toernooikosten. Dit is €18,00 voor een Nederlands toernooi en €30,00 voor een internationaal toernooi. Inschrijfgeld voor een NK is €23,00 en voor een EK zijn deze kosten €50,00. Deze extra solokosten zullen worden verzameld en twee keer per jaar worden gefactureerd.

Wijzigingen omtrent de contributie verdienen goedkeuring van de ledenvergadering. Betaling van de contributie gebeurt automatisch (middels incasso) in juni en januari. Nieuwe leden zullen het eerste jaar van hun lidmaatschap de contributie in één incasso moeten voldoen.

Het lidmaatschap loopt van mei tot en met april. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts aan het eind van het seizoen. Mocht het lidmaatschap in de loop van het jaar onverhoopt toch eindigen, dan blijft de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd (uitzonderlijke gevallen, door het bestuur beoordeeld, nagelaten). Het bestuur kan besluiten tot een voorlopige ledenstop.

 1. DANSEN

De trainster(s) brengen advies uit aan de trainstercommissie wie er in welke groep mee kan dansen. Iedereen danst als basis Garde Polka. Het is vanaf seizoen 2017-2018 verplicht als je danst in Garde Polka je ook deel moet nemen aan Garde Mars. Dit geldt in alle leeftijdscategorieën, mits er een Garde Mars in betreffende leeftijdscategorie is.

Daarnaast kan je meedoen met modern of karakter. Met de 5/6 jarige beginnen we meestal met een karakterdans waarbij in de lessen ook aandacht aan de garde en moderne elementen wordt besteed. Bij garde, mars en modern is er voor de vereniging de mogelijkheid om in de vrije klasse of in de sportklasse te gaan dansen. Om in de sportklasse mee te kunnen, wordt er van je verwacht dat je naast goed ritmisch ook lenig bent en voldoende technieken van de moeilijkheid beheerst. Dit is afhankelijk van het niveau van de groep. Voor zowel de vrije klasse als de sportklasse geldt dat je in ieder geval ritmisch moet zijn om mee te kunnen dansen. De trainsters bepalen in overleg met de trainstercommissie in welke groep je past. Deze groepen worden ieder jaar in de ledenvergadering van mei/juni bekend gemaakt.

Ook solo dansen behoort tot de mogelijkheden. Om te gaan solodansen wordt er een nog grotere inzet van je gevraagd. Solodansers worden door de trainsters geselecteerd. Voordat iemand als solodanser wordt gevraagd zal het bestuur altijd eerst overleg hebben met de ouders van de danser. Ze zorgen zelf voor hun kleding en schoeisel en betalen zelf hun toernooien.

Aanwezigheid bij optredens buiten de toernooien is niet verplicht, maar aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Het bestuur besluit i.o.m. de trainsters welke groepen deelnemen aan deze optredens. Opbrengsten van deze optredens zijn voor Dance Team Nistelrode, maar deelnemende dansers kunnen eventueel wel een financiële compensatie ontvangen op betaalde activiteiten te denken aan vervoer en/ of verblijf tijdens een EK. Dit zal door het bestuur beslist worden.

 1. DANSKLEDING

De danskleding wordt meestal door een groep ouders zelf gemaakt. Ook de nodige decorstukken worden door handige ouders gemaakt. Ook vragen we altijd ouders die de kinderen op de wedstrijden willen schminken. Wij stellen het zeer op prijs als iedereen zijn steentje bijdraagt.

 1. OVERIGE BENODIGDHEDEN
 • Ieder lid krijgt een tas, een trainingspak en een club shirt, waarvoor met ingang van seizoen 2015/2016 borg á €50,00 in rekening wordt gebracht. Bij beëindiging van het lidmaatschap, wordt na inlevering van alle spullen, de borg teruggestort.
 • Garde- en marsdansers hebben gardelaarsjes nodig:

– Minioren en junioren betalen €35,00 huur per jaar

– Jeugd- en hoofdleden dienen de laarsjes á €85,- te kopen via de vereniging

– Ieder zorgt zelf voor zijn laarzen (voor iedere wedstrijd poetsen)

– Reparatie van de laarzen verloopt via de vereniging.

 • Garde- en marsdansers krijgen eenmalig een panty van de vereniging. De eerste panty is gratisen de volgende moet men zelf volledig betalen. Panty’s mogen alleen met de hand gewassen worden.
 • Voor show modern en show karakter worden ook eigen schoentjes aangeschaft via de vereniging (kosten variërend tussen de €15 en €20).
 • Voor uniformiteit van de kapsels heeft elk lid een donut en haarspeldjes nodig. Deze kunnen bij de vereniging met korting aangeschaft worden.
 • Jeugd- en hoofdleden dragen ook nepwimpers. Ook deze dienen via de vereniging aangeschaft te
 1. TRAININGEN
 • Wij verwachten dat iedereen op tijd aanwezig is (kwartier voor aanvang) om op te warmen.
 • Inzet tonen op de trainingen.
 • Thuis oefenen als dat nodig is
 • Wanneer je een keer niet kunt, tijdig bij de trainster afmelden.
 • Tijdens het trainen haren vast.
 • Geen kauwgom.
 • Mobieltjes uit tijdens de training.
 • Respect voor leden en trainsters.
 • We proberen in vakanties met de minioren niet te trainen. Soms is dit echter noodzakelijk om een dans af te maken of te veranderen, of als direct na de vakantie een toernooi gepland is.
 • Na het trainen lege flesjes en dergelijke opruimen, laat zaal en kleedkamer netjes achter

 

 1. TOERNOOI DANCE TEAM NISTELRODE

Eén keer per jaar organiseren wij zelf een toernooi. Er wordt aan de ouders gevraagd om de advertenties voor het programmaboekje op te halen. Dit is één van de grootste inkomstenbron van de vereniging. Deze advertenties worden uitgedeeld op de toernooivergadering in november/december. Indien ouders niet aanwezig zijn op deze vergadering worden de advertenties een dag later aan hen uitgereikt om de advertenties op te halen bij desbetreffende adverteerders. Wij verwachten dan ook van iedere ouder hier zijn bijdrage in te leveren. Op de dag voor het toernooi moet de zaal aangekleed worden en na afloop moet er weer opgeruimd worden. Met zijn allen is dit zo gebeurd. Tijdens het toernooi zelf, vragen wij alle ouders en de oudere leden om enkele taken van een paar uur mee uit te voeren.

 1. OVERIGE TOERNOOIEN

Ieder lid krijgt medio november een lijst met data waarop vermeld staat aan welke toernooien en met welke groepen Dance Team Nistelrode zal gaan deelnemen.

Op dit overzicht staan tevens vernoemd de ouders die deze dag het vervoer voor de minioren en junioren zullen verzorgen. Dezelfde ouders worden ook ingezet voor de begeleiding van deze groep kinderen. Voor een inzet van ongeveer twee tot drie zondagen per seizoen zal men gevraagd worden. Kunt u die datum niet rijden dan zorgt u zelf voor vervanging en geeft dit even aan het bestuur door. Er wordt van u als ouder verwacht dat u een inzittendenverzekering heeft. Voor de groepen in de jeugd en hoofdklasse wordt het vervoer niet geregeld en zullen ze dit onderling zelf moeten regelen, met uitzondering van de wedstrijden in het buitenland.

Verder verwachten wij:

 • Op tijd aanwezig zijn voor vertrek in trainingspak en wedstrijdshirt.
 • Thuis je haren al gedaan.
 • Een string onder je danskleding.
 • Laat zoveel mogelijk je sieraden thuis.
 • Nagels mogen niet gekleurd of beplakt met steentjes zijn. Oorbellen en piercings die niet uit kunnen, dienen afgeplakt te worden. Ook zichtbare tatoeages zullen moeten worden afgeplakt. Je zorgt zelf voor de juiste tape om dit af te plakken.
 • In je tas meenemen; spullen om af te schminken, strakke schuifspeldjes in je haarkleur, haarlak, genoeg eten en drinken.
 • Zorg altijd dat de trainster weet waar je bent als ze wil gaan indansen.
 • Zorg dat je je trainingspak over je danskleding aan doet als je de zaal in gaat en zeker als je iets gaat eten.
 • Als je in de prijzen valt gaat iedereen het podium op voor de prijsuitreiking.
 • Je verlaat nooit de accommodatie zonder een van de begeleiders op de hoogte te brengen.
 • Er mag niet gefilmd worden op de NDO en EFDO toernooien. DVD’s van ons eigen toernooi, Nederlands Kampioenschap en Europees Kampioenschap worden meestal door Dance Team Nistelrode verkocht. Foto’s maken is wel toegestaan.
 • In de kleedkamers zijn vaders niet welkom.
 1. NEDERLANDS EN EUROPEES KAMPIOENSCHAP

Alle groepen nemen deel aan het Nederlands Kampioenschap. Dit vindt meestal in april plaats. Om deel te mogen nemen aan het Europees Kampioenschap moet je je kwalificeren via een puntenlimiet en bij de beste drie van Nederland behoren. Het Europees Kampioenschap is in het eerste volle weekend van mei. Het bestuur beslist wie er op het Europees Kampioenschap gaan dansen.

 1. AKTIVITEITEN.
 • Ieder jaar wordt er een kamp of ander leuk uitstapje georganiseerd. Voor deelname aan het kamp wordt een kleine bijdrage gevraagd.
 • Sinterklaas brengt ieder jaar tijdens een training een bezoek aan de kinderen die nog op de basisschool zitten.
 • Eind november/begin december hebben we een presentatie van alle nieuwe dansen voor ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s etc.
 • Indien er kampioenen zijn zal er ieder jaar een huldiging met een klein feestje georganiseerd worden.
 1. HULP VAN OUDERS

Dance Team Nistelrode probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit kunnen we realiseren doordat we veel zelf doen. Zo naaien we de kleding zelf, poetsen we de accommodatie eens per maand met behulp van de ouders, krijgen we allemaal een enkele rijbeurten per jaar en halen we advertenties op om deze in ons programmaboekje van ons danstoernooi te plaatsen. Maar hier hebben we alle ouders wel bij nodig.

 • Poetsen accommodatie: Ouders (of leden >18 jaar) worden één keer per seizoen ingezet om te helpen bij het poetsen van onze accommodatie. Aan het begin van ieder seizoen zal er een poetsschema worden gemaakt.
 • Jaarlijks nemen we deel aan de Grote Club Actie. Elk lid krijgt vanaf het seizoen 2019/2020 de keuze om minimaal 10 loten te verlopen of € 35,00 verhoging van de contributie.
 • Advertenties: Het ophalen van de advertenties voor ons programmaboekje is de grootste bron van inkomsten voor Dance Team Nistelrode. We verwachten van iedereen dat die zijn bijdrage hierin levert.
 • Mochten ouders aangeven één van bovenstaande activiteiten niet te willen doen, dan zal per geweigerde activiteit een sanctie van €50,00 (per seizoen) volgen. Indien dit niet betaald wordt zal het betreffende lid geschorst worden
 1. SOCIALE MEDIA

Met de opkomst van de mobiele telefoon en internet hebben we tegenwoordig ook te maken met de zogeheten Sociale Media. Dit is natuurlijk allemaal heel leuk. Ook Dance Team Nistelrode heeft een mooie website, en een FaceBook en Twitter account. Dit gebruiken we alleen voor leuke dingen. Dit is dan ook wat wij van onze leden en hun ouders verwachten. Wij accepteren onder geen beding dat ouders of leden zich schuldig maken aan acties of misdragingen die de belangen van club of bestuur schaden. Het bestuur van Dance Team Nistelrode hanteert hier een ZeroTolerance beleid en zal bij dit soort acties het lid schorsen of royeren.

 1. WET ALGEMENE VERORDERING GEGEVENSBESCHERMING

Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft, gaat op 25 mei 2018 de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. U of uw kind heeft zich op enig moment in ons ledenbestand ingeschreven en toestemming gegeven om uw gegevens in ons ledenbestand op te nemen.

Middels dit ledenbestand houden wij onze ledenadministratie bij en kunnen daarom via de mail en eventueel per telefoon met u communiceren.

Dance Team Nistelrode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@danceteamnistelrode.nl.

16. OVERIGE

Het bestuur kan een lid schorsen bij:

▪ Het regelmatig niet aanwezig zijn op trainingen en toernooien waarvan de tijden al geruime tijd bekend zijn.

▪ Gedragingen en/of acties die, in de ruimste zin van het woord, de belangen van Dance Team Nistelrode, bestuur, trainsters of leden kunnen schaden.

▪ In alle gevallen waarin het reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur van Dance Team Nistelrode.